Štúdium:

 

SOU Bratislava odbor Umelecké remeslá

 

Stredná umelecká škola Košice

odbor Propagačná grafika

 

VŠZ Brno pob. Lednice na Moravě
odbor Záhradná architektúra

 

 

Pôsobenie:

Do roku 2013 som pôsobil v spoločnosti REKLAMA, s.r.o. Prešov ako majiteľ a konateľ spoločnosti. Zameranie spoločnosti - výroba reklám, BTL aktivity, fotografia a pod.

 

V súčasnosti na voľnej nohe.